Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Adem AKBIYIK

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

İletişim

adema@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 64 10

Sosyal Hesaplar

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 AKBIYIK, A;COŞKUN, E. - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul Ve Kullanımına Yönelik Bir Model-An Acceptance and Utilization Model for Educational and Social Software - Online Academic Journal of Information Technology (ajit-e) - Vol.4 - pp.39-62 - ISSN : 1309-1581 - DOI : 10.5824/1309‐1581.2013.4.003.x - Güz - 2013
2 AKBIYIK, A., COŞKUN, E. - Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma-A Study on Identifying the Factors Affecting the Use of Social Software in Distance Education Environments - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.3 - pp.45 - ISSN : 1309-3738 - Kasım - 2012 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 AKBIYIK, A., ÇAKAR, E. - Hızlı Tüketim Mallarına Yönelik Tüketici Yorumlarında Odak Sorunu: Ürün Mü, Satış Hizmeti Mi Değerlendiriliyor? - AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology - Vol.9 - pp.147-158 - ISSN : 1309-1581 - DOI : 10.5824/1309‐1581.2018.3.009.x - 2018
2 AKBIYIK, A., KANTAROĞLU, T. - İŞLETME FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.5 - pp.25-50 - ISSN : 2148-0737 - DOI : 10.22139/jobs.306735 - 2017
3 AKBIYIK, A., OKUTAN, S., ALTUNIŞIK, R. - Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma - Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.1 - ISSN : 1309-6362 - Aralık - 2009 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AKBIYIK, A., ÇALIŞKAN, K. - Türkiye İşgücü Piyasalarında Sistem ve Analist Kavramlarının Algılanması: İş İlanlarının Metin Madenciliği ile Analizi - 2018
2 NAGHIZADE K., Karakethüdaoğlu M., AKBIYIK, A. - Mobil Uygulama Geliştirmede Geri Bildirimin Önemi: Türkiye E-Devlet Örneği - 2018
3 Talha KANTAROĞLU; Adem AKBIYIK - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği - 2016
4 Adem AKBIYIK, Osman BİLİR, Çağrı ÖZDAMAR - Teknostresin Çalışanların İş Tatmini ve Kurumsal Bağlılığına Etkisi - 2015
5 ADEM AKBIYIK; -  "Perceived Maintenance Load of High Maintenance Information Systems: Conceptualization and Development"  - 2015
6 ADEM AKBIYIK; - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul ve Kullanımını Tespit Etmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirilmesi - 2014
7 Adem AKBIYIK, Erman COŞKUN - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul Ve Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi-A Model proposal for Acceptance and Utilization of Educational and Social Software - 2-7 Haziran 2013 - 2013
8 Feyza Yıldız YURTAL, Prof.Dr. Erman COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. Adem AKBIYIK - Bilişim Sistemlerinin Türk Sağlık Sisteminde Kullanımı Ve Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma-Utilization of Health Information Systems in Turkish Hospitals - 2-7 Haziran 2013 - 2013
9 AKBIYIK, Adem, Yıldırım, M. - Üniversitelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu: Sakarya Üniversitesi Enstitüler Önkayıt Sistemi - 10-16 Mayıs - 2009 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ÇAKAR E., ASLAN T., AKBIYIK A. - Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Araştırmaların Bilimetrik Bir Analizi - 2017
2 POLAT M., AKBIYIK A. - Analysis of Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks: Wikipedia - 2017
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AKBIYIK, Adem - Elektronik Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Yönlü Bilgi Paylaşımı: Türkiye’de Çocuk Bezi Pazarında Bir Uygulama - 3-4 Haziran - 2008 - SAU
2 AKBIYIK, Adem, Okutan S., Altunışık, R. - Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma - 25-29 Ekim - 2008 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 AKBIYIK, A., ASLAN, T. - Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem - Çağlayan Yayınevi - 2018
2 AKBIYIK, A. - ÇIRAKLIK: DÜNÜ - BUGÜNÜ - YARINI ARAMA KONFERANSI - Sakarya Yayıncılık - pp.111-120 - 2016
5.1-YURTDIŞI ARAŞTIRMA :
1 “Understanding Use and Continuance Intention to Use High Maintenance Information Systems: The Role of Perceived Maintenance Effort” - Vol.$152,608 - DOI : 2 - SSHRC Insight Research Grant - 2019
2 THE USE OF SOCIAL SOFTWARE & WEB CONFERENCING TO SUPPORT SOCIAL LEARNING IN SELF-PACED DISTANCE EDUCATION - DOI : 1 - SSHRC / Kanada Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Kurulu - 2014
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 The International Review of Research in Open and Distance Learning - (IRRODL) - 2018
2 The International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL) - 2017
3 The International Review of Research in Open and Distance Learning - 2016
4 The International Review of Research in Open and Distance Learning - Vol.1 - 2011 - SAU
5 The International Review of Research in Open and Distance Learning - Vol.1 - 2011 - SAU
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 ADEM AKBIYIK; - 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu - TÜBİTAK - 2014
2 Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu - Yükseköğretim Kurulu - AĞUSTOS - 2010 - SAU
10.6-ALANINDA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL :
1 2017 Innovations That Inspire - AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business - 2017
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 İşletme Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması - Talha KANTAROĞLU - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Bilişim Sistemleri EABD - 2017
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
2 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
4 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
5 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
6 PROJE YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
7 PROJE YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
8 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
9 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
10 GENEL MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 GENEL MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
12 BUSINESS MATHEMATICS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
15 OPERATIONS RESEARCH - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
16 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
17 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
18 İşletme Matematiği - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
19 İşletme Matematiği - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
20 Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
21 Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
22 Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
23 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
24 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
25 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
26 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
27 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
13.3-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 "Sakarya Produces with Young Project Participants" Panel"Project Management Training" 27 April, 2016 , - 2015 Fall-2016 Spring - 2016
2 Adem Akbıyık; , Referee - Americas Conference On Information Systems (Amcis), Track: Is Project Management, 13-15 Ağustos, Porto Rico, 2015 - 2015 Fall-2016 Spring - 2015
3 Adem Akbıyık;, Project Management Training, Certificate Program on Promoting Women's Entrepreunership, Sakarya University Faculty of Economics and Administration Sciences 2014 - 2014 Fall - 2013 Spring - 2014
4 Adem Akbıyık;, Efficient Techniques to Prepare Presentations and Powerpoint/Prezi Training, Training of the Trainers for Occupational Health Doctors and Occupational Safety Specialists, 8 February 2014, Saü Life-Long Education Center, 2014 - 2014 Fall - 2013 Spring - 2014
5 Adem Akbıyık;, Project Management Training - International Students Academy (22/29 March 2014), Sakarya University Middle East Studies Center, 2014 - 2013 Fall - 2013 Spring - 2014
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Nitel Veri Analizi ve Metin Madenciliği Semineri, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yöntem Bilim Çalıştayı - Prizren Devlet Üniversitesi, Kosova - 2016
2 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,Komrat - Moldova,  8-12 Haziran - 2014
3 5.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - 2013
4 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - 2010 - SAU
5 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi - 2009 - SAU
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Sakarya Genç Projecilerle Üretiyor Paneli "Proje Yönetimi Eğitimi" 27 Nisan - 2016
2 ADEM AKBIYIK; - Hakem - Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Track: IS Project Management, 13-15 Ağustos, Porto Riko - 2015
3 ADEM AKBIYIK; - Proje Yönetimi Eğitimi - Uluslararası Öğrenciler Akademisi (22/29 Mart 2014), Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi - 2014
4 ADEM AKBIYIK; - Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri ve Powerpoint/Prezi Eğitimi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları için Eğiticinin Eğitimi, 8 Şubat 2014, SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi - 2014
5 ADEM AKBIYIK; - Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri ve Powerpoint/Prezi Eğitimi, TEİAŞ Eğitici Eğitimi, 6 Mart 2014, TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya - 2014
6 ADEM AKBIYIK; - Proje Yönetimi Eğitimi,Kadın Girişimciliği Özendirme Sertifika Programı, Sakarya Üniversitesi İİBF C203, - 2014
7 MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; - Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı - Sonuç Bildirgesi, 17 Haziran - 2014
8 ADEM AKBIYIK; - Sakarya'da Yerel Aktörlerin Projelendirilebilir Fikirlerinin Analizi, Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı - 2014
9 AKBIYIK, A., ANDERSON, T. - Self paced learners' expectations and concerns about social software (Sunum - The Canadian Network for Innovation in Education / CNIE) - 2011 - SAU