Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Adem AKBIYIK

Sakarya Business School

Management Information Systems

Contact

adema@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 64 10

Social Accounts

1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 AKBIYIK, A., ÇAKAR, E. - Hızlı Tüketim Mallarına Yönelik Tüketici Yorumlarında Odak Sorunu: Ürün Mü, Satış Hizmeti Mi Değerlendiriliyor? - AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology - Vol.9 - pp.147-158 - ISSN : 1309-1581 - DOI : 10.5824/1309‐1581.2018.3.009.x - - - - - 2018 -
2 AKBIYIK, A., KANTAROĞLU, T. - İŞLETME FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.5 - pp.25-50 - ISSN : 2148-0737 - DOI : 10.22139/jobs.306735 - - - - - 2017 -
3 AKBIYIK, A., OKUTAN, S., ALTUNIŞIK, R. - Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma - Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.1 - ISSN : 1309-6362 - DOI : - Aralık - - - - 2009 - SAU
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 AKBIYIK, A;COŞKUN, E. - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul Ve Kullanımına Yönelik Bir Model-An Acceptance and Utilization Model for Educational and Social Software - Online Academic Journal of Information Technology (ajit-e) - Vol.4 - pp.39-62 - ISSN : 1309-1581 - DOI : 10.5824/1309‐1581.2013.4.003.x - Güz - - - - 2013 -
2 AKBIYIK, A., COŞKUN, E. - Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma-A Study on Identifying the Factors Affecting the Use of Social Software in Distance Education Environments - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.3 - pp.45 - ISSN : 1309-3738 - DOI : - Kasım - - - - 2012 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AKBIYIK, A., ÇALIŞKAN, K. - Türkiye İşgücü Piyasalarında Sistem ve Analist Kavramlarının Algılanması: İş İlanlarının Metin Madenciliği ile Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 NAGHIZADE K., Karakethüdaoğlu M., AKBIYIK, A. - Mobil Uygulama Geliştirmede Geri Bildirimin Önemi: Türkiye E-Devlet Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 Talha KANTAROĞLU; Adem AKBIYIK - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 Adem AKBIYIK, Osman BİLİR, Çağrı ÖZDAMAR - Teknostresin Çalışanların İş Tatmini ve Kurumsal Bağlılığına Etkisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
5 ADEM AKBIYIK; -  "Perceived Maintenance Load of High Maintenance Information Systems: Conceptualization and Development"  - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
6 ADEM AKBIYIK; - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul ve Kullanımını Tespit Etmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
7 Adem AKBIYIK, Erman COŞKUN - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul Ve Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi-A Model proposal for Acceptance and Utilization of Educational and Social Software - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2-7 Haziran 2013 - 2013 -
8 Feyza Yıldız YURTAL, Prof.Dr. Erman COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. Adem AKBIYIK - Bilişim Sistemlerinin Türk Sağlık Sisteminde Kullanımı Ve Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma-Utilization of Health Information Systems in Turkish Hospitals - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2-7 Haziran 2013 - 2013 -
9 AKBIYIK, Adem, Yıldırım, M. - Üniversitelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu: Sakarya Üniversitesi Enstitüler Önkayıt Sistemi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 10-16 Mayıs - 2009 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ÇAKAR E., ASLAN T., AKBIYIK A. - Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Araştırmaların Bilimetrik Bir Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 POLAT M., AKBIYIK A. - Analysis of Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks: Wikipedia - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AKBIYIK, Adem, Okutan S., Altunışık, R. - Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 25-29 Ekim - 2008 - SAU
2 AKBIYIK, Adem - Elektronik Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Yönlü Bilgi Paylaşımı: Türkiye’de Çocuk Bezi Pazarında Bir Uygulama - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 3-4 Haziran - 2008 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 AKBIYIK, A., ASLAN, T. - Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem - Çağlayan Yayınevi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 AKBIYIK, A. - ÇIRAKLIK: DÜNÜ - BUGÜNÜ - YARINI ARAMA KONFERANSI - Sakarya Yayıncılık - Vol. - pp.111-120 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5.1-YURTDIŞI ARAŞTIRMA :
1 - “Understanding Use and Continuance Intention to Use High Maintenance Information Systems: The Role of Perceived Maintenance Effort” - - Vol.$152,608 - pp. - ISSN : - DOI : 2 - - - - SSHRC Insight Research Grant - 2019 -
2 - THE USE OF SOCIAL SOFTWARE & WEB CONFERENCING TO SUPPORT SOCIAL LEARNING IN SELF-PACED DISTANCE EDUCATION - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - SSHRC / Kanada Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Kurulu - 2014 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - The International Review of Research in Open and Distance Learning - (IRRODL) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 - The International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3 - The International Review of Research in Open and Distance Learning - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 - The International Review of Research in Open and Distance Learning - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
5 - The International Review of Research in Open and Distance Learning - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
10.6-ALANINDA ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL :
1 - 2017 Innovations That Inspire - AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 ADEM AKBIYIK; - 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu - TÜBİTAK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 - Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu - Yükseköğretim Kurulu - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - AĞUSTOS - - - - 2010 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - İşletme Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması - Talha KANTAROĞLU - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Bilişim Sistemleri EABD - 2017 -
13.3-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 - "Sakarya Produces with Young Project Participants" Panel"Project Management Training" 27 April, 2016 , - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2015 Fall-2016 Spring - 2016 -
2 - Adem Akbıyık; , Referee - Americas Conference On Information Systems (Amcis), Track: Is Project Management, 13-15 Ağustos, Porto Rico, 2015 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2015 Fall-2016 Spring - 2015 -
3 - Adem Akbıyık;, Project Management Training, Certificate Program on Promoting Women's Entrepreunership, Sakarya University Faculty of Economics and Administration Sciences 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2014 Fall - 2013 Spring - 2014 -
4 - Adem Akbıyık;, Efficient Techniques to Prepare Presentations and Powerpoint/Prezi Training, Training of the Trainers for Occupational Health Doctors and Occupational Safety Specialists, 8 February 2014, Saü Life-Long Education Center, 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2014 Fall - 2013 Spring - 2014 -
5 - Adem Akbıyık;, Project Management Training - International Students Academy (22/29 March 2014), Sakarya University Middle East Studies Center, 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2013 Fall - 2013 Spring - 2014 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - PROJE YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - PROJE YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - BUSINESS MATHEMATICS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - GENEL MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - GENEL MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - İşletme Matematiği - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - İşletme Matematiği - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
16 - Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
17 - Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
18 - OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
19 - OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
20 - OPERATIONS RESEARCH - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
21 - İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
22 - İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
23 - İŞLETME MATEMATİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
24 - YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
25 - İŞLETME MATEMATİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
26 - YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
27 - YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Sakarya Genç Projecilerle Üretiyor Paneli "Proje Yönetimi Eğitimi" 27 Nisan - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 ADEM AKBIYIK; - Hakem - Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Track: IS Project Management, 13-15 Ağustos, Porto Riko - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 ADEM AKBIYIK; - Proje Yönetimi Eğitimi - Uluslararası Öğrenciler Akademisi (22/29 Mart 2014), Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
4 ADEM AKBIYIK; - Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri ve Powerpoint/Prezi Eğitimi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları için Eğiticinin Eğitimi, 8 Şubat 2014, SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 ADEM AKBIYIK; - Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri ve Powerpoint/Prezi Eğitimi, TEİAŞ Eğitici Eğitimi, 6 Mart 2014, TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
6 ADEM AKBIYIK; - Proje Yönetimi Eğitimi,Kadın Girişimciliği Özendirme Sertifika Programı, Sakarya Üniversitesi İİBF C203, - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
7 MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; - Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı - Sonuç Bildirgesi, 17 Haziran - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
8 ADEM AKBIYIK; - Sakarya'da Yerel Aktörlerin Projelendirilebilir Fikirlerinin Analizi, Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
9 AKBIYIK, A., ANDERSON, T. - Self paced learners' expectations and concerns about social software (Sunum - The Canadian Network for Innovation in Education / CNIE) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Nitel Veri Analizi ve Metin Madenciliği Semineri, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yöntem Bilim Çalıştayı - Prizren Devlet Üniversitesi, Kosova - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,Komrat - Moldova,  8-12 Haziran - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 - 5.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
4 - 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
5 - 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU