Loading

Doç.Dr.

Adem AKBIYIK

Sakarya Business School

Management Information Systems

Contact

adema@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 64 10

Social Accounts

1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Ugur, NG; Akbiyik, A; - Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison - TOURISM MANAGEMENT PERSPECTIVES - Vol.36 - ISSN : 2211-9736 - DOI : 10.1016/j.tmp.2020.100744 - OCT 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000591978600007
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Koc, T; Katanalp, B; Akbiyik, A; - Workforce Analysis from an Accounting Perspective: What Do the Determinants Really Demand? - ISTANBUL BUSINESS RESEARCH - Vol.51 - pp.69 - DOI : 10.26650/ibr.2022.51.972067 - JAN 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000793686100004
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Akbiyik, A., Baz, N., Aktaş, B. - İŞGÜCÜ PİYASALARINDA YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMLARININ FARKINDALIĞI: ABD VE TÜRKİYE’DEKİ İŞ İLANLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME - Journal of research in business (online) - pp.60 - DOI : 10.54452/jrb.1024997 - tur - paper - 2022 - TRDizin
2 Akbiyik, A., Ari, O. - LOJİSTİK REGRESYON İLE FAYDALI MÜŞTERİ YORUMLARINI TAHMİNLEME - Journal of research in business (online) - pp.15 - DOI : 10.54452/jrb.1024602 - tur - paper - 2022 - TRDizin
3 Koç, T., Katanalp, B., Akbiyik, A. - Workforce Analysis from an Accounting Perspective: What Do the Determinants Really Demand? - Istanbul business research - pp.69 - DOI : 10.26650/ibr.2022.51.972067 - eng - paper - 2022 - TRDizin
4 Akbiyik, A., Muradi̇, R. - KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇEVRİMİÇİ YORUMLARIN ANALİZİ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - pp.229 - ISSN : 1303-0035 - DOI : 10.11616/basbed.v20i53206.582828 - tur - paper - 2020 - TRDizin
5 Akbiyik, A., Polat, M. - Erratum to: Analysis of Cultural Differences inCollaborative Innovation Networks: Wikipedia - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - pp.969 - ISSN : 1302-0064 - eng - paper - 2019 - TRDizin
6 Yurtal, F., Akbiyik, A. - BİNA VE TOPLU YAPI YÖNETİMİNDE KULLANILAN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN BENİMSENMESİNDE ETKİLİ OLAN YENİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: APSİYON YAZILIM PROGRAMI ÖRNEĞİ - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - pp.589 - DOI : 10.25287/ohuiibf.618912 - tur - paper - 2019 - TRDizin
7 AKBIYIK, A;COŞKUN, E. - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul Ve Kullanımına Yönelik Bir Model-An Acceptance and Utilization Model for Educational and Social Software - Online Academic Journal of Information Technology (ajit-e) - Vol.4 - pp.39-62 - ISSN : 1309-1581 - DOI : 10.5824/1309‐1581.2013.4.003.x - Güz - 2013
8 AKBIYIK, A., COŞKUN, E. - Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma-A Study on Identifying the Factors Affecting the Use of Social Software in Distance Education Environments - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.3 - pp.45 - ISSN : 1309-3738 - Kasım - 2012 - SAU
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 AKBIYIK, A., ÇAKAR, E. - Hızlı Tüketim Mallarına Yönelik Tüketici Yorumlarında Odak Sorunu: Ürün Mü, Satış Hizmeti Mi Değerlendiriliyor? - AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology - Vol.9 - pp.147-158 - ISSN : 1309-1581 - DOI : 10.5824/1309‐1581.2018.3.009.x - 2018
2 AKBIYIK, A., KANTAROĞLU, T. - İŞLETME FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.5 - pp.25-50 - ISSN : 2148-0737 - DOI : 10.22139/jobs.306735 - 2017
3 AKBIYIK, A., OKUTAN, S., ALTUNIŞIK, R. - Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma - Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.1 - ISSN : 1309-6362 - Aralık - 2009 - SAU
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AKBIYIK, A., ÇALIŞKAN, K. - Türkiye İşgücü Piyasalarında Sistem ve Analist Kavramlarının Algılanması: İş İlanlarının Metin Madenciliği ile Analizi - 2018
2 NAGHIZADE K., Karakethüdaoğlu M., AKBIYIK, A. - Mobil Uygulama Geliştirmede Geri Bildirimin Önemi: Türkiye E-Devlet Örneği - 2018
3 Talha KANTAROĞLU; Adem AKBIYIK - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği - 2016
4 Adem AKBIYIK, Osman BİLİR, Çağrı ÖZDAMAR - Teknostresin Çalışanların İş Tatmini ve Kurumsal Bağlılığına Etkisi - 2015
5 ADEM AKBIYIK; -  "Perceived Maintenance Load of High Maintenance Information Systems: Conceptualization and Development"  - 2015
6 ADEM AKBIYIK; - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul ve Kullanımını Tespit Etmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirilmesi - 2014
7 Adem AKBIYIK, Erman COŞKUN - Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul Ve Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi-A Model proposal for Acceptance and Utilization of Educational and Social Software - 2-7 Haziran 2013 - 2013
8 Feyza Yıldız YURTAL, Prof.Dr. Erman COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. Adem AKBIYIK - Bilişim Sistemlerinin Türk Sağlık Sisteminde Kullanımı Ve Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma-Utilization of Health Information Systems in Turkish Hospitals - 2-7 Haziran 2013 - 2013
9 AKBIYIK, Adem, Yıldırım, M. - Üniversitelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu: Sakarya Üniversitesi Enstitüler Önkayıt Sistemi - 10-16 Mayıs - 2009 - SAU
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ÇAKAR E., ASLAN T., AKBIYIK A. - Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Araştırmaların Bilimetrik Bir Analizi - 2017
2 POLAT M., AKBIYIK A. - Analysis of Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks: Wikipedia - 2017
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AKBIYIK, Adem - Elektronik Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Yönlü Bilgi Paylaşımı: Türkiye’de Çocuk Bezi Pazarında Bir Uygulama - 3-4 Haziran - 2008 - SAU
2 AKBIYIK, Adem, Okutan S., Altunışık, R. - Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma - 25-29 Ekim - 2008 - SAU
3.6-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 AKBIYIK, A., ASLAN, T. - Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem - Çağlayan Yayınevi - 2018
2 AKBIYIK, A. - ÇIRAKLIK: DÜNÜ - BUGÜNÜ - YARINI ARAMA KONFERANSI - Sakarya Yayıncılık - pp.111-120 - 2016
6.1-YURTDIŞI ARAŞTIRMA/ GÖZLEM FAALİYETİ (EN AZ 6 AY) :
1 “Understanding Use and Continuance Intention to Use High Maintenance Information Systems: The Role of Perceived Maintenance Effort” - Vol.$152,608 - DOI : 2 - SSHRC Insight Research Grant - 2019
2 THE USE OF SOCIAL SOFTWARE & WEB CONFERENCING TO SUPPORT SOCIAL LEARNING IN SELF-PACED DISTANCE EDUCATION - DOI : 1 - SSHRC / Kanada Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Kurulu - 2014
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ :
1 The International Review of Research in Open and Distance Learning - (IRRODL) - 2018
2 The International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL) - 2017
3 The International Review of Research in Open and Distance Learning - 2016
4 The International Review of Research in Open and Distance Learning - Vol.1 - 2011 - SAU
5 The International Review of Research in Open and Distance Learning - Vol.1 - 2011 - SAU
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM/SANAT/TASARIM ÖDÜLÜ :
1 ADEM AKBIYIK; - 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu - TÜBİTAK - 2014
2 Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu - Yükseköğretim Kurulu - AĞUSTOS - 2010 - SAU
10.6-AKADEMİK BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI TOPLULUĞA VERİLEN ÖDÜL :
1 2017 Innovations That Inspire - AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business - 2017
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 İşletme Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması - Talha KANTAROĞLU - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Bilişim Sistemleri EABD - 2017
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
3 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
2 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 OPERATIONS RESEARCH - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
4 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
5 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
6 İşletme Matematiği - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 İşletme Matematiği - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
8 Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
9 Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
10 Yöneylem Araştırması - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
11 GENEL MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
12 GENEL MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 BUSINESS MATHEMATICS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
14 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
15 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
16 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
17 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
18 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
19 PROJE YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
20 PROJE YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
21 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
22 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
23 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
24 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
25 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
26 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
27 İŞLETME MATEMATİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
13.4-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 "Sakarya Produces with Young Project Participants" Panel"Project Management Training" 27 April, 2016 , - 2015 Fall-2016 Spring - 2016
2 Adem Akbıyık; , Referee - Americas Conference On Information Systems (Amcis), Track: Is Project Management, 13-15 Ağustos, Porto Rico, 2015 - 2015 Fall-2016 Spring - 2015
3 Adem Akbıyık;, Project Management Training, Certificate Program on Promoting Women's Entrepreunership, Sakarya University Faculty of Economics and Administration Sciences 2014 - 2014 Fall - 2013 Spring - 2014
4 Adem Akbıyık;, Efficient Techniques to Prepare Presentations and Powerpoint/Prezi Training, Training of the Trainers for Occupational Health Doctors and Occupational Safety Specialists, 8 February 2014, Saü Life-Long Education Center, 2014 - 2014 Fall - 2013 Spring - 2014
5 Adem Akbıyık;, Project Management Training - International Students Academy (22/29 March 2014), Sakarya University Middle East Studies Center, 2014 - 2013 Fall - 2013 Spring - 2014
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 Nitel Veri Analizi ve Metin Madenciliği Semineri, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yöntem Bilim Çalıştayı - Prizren Devlet Üniversitesi, Kosova - 2016
2 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,Komrat - Moldova,  8-12 Haziran - 2014
3 5.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - 2013
4 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - 2010 - SAU
5 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi - 2009 - SAU
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 Sakarya Genç Projecilerle Üretiyor Paneli "Proje Yönetimi Eğitimi" 27 Nisan - 2016
2 ADEM AKBIYIK; - Hakem - Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Track: IS Project Management, 13-15 Ağustos, Porto Riko - 2015
3 ADEM AKBIYIK; - Proje Yönetimi Eğitimi - Uluslararası Öğrenciler Akademisi (22/29 Mart 2014), Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi - 2014
4 ADEM AKBIYIK; - Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri ve Powerpoint/Prezi Eğitimi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları için Eğiticinin Eğitimi, 8 Şubat 2014, SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi - 2014
5 ADEM AKBIYIK; - Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri ve Powerpoint/Prezi Eğitimi, TEİAŞ Eğitici Eğitimi, 6 Mart 2014, TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya - 2014
6 ADEM AKBIYIK; - Proje Yönetimi Eğitimi,Kadın Girişimciliği Özendirme Sertifika Programı, Sakarya Üniversitesi İİBF C203, - 2014
7 MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR; ADEM AKBIYIK; CİHAN DURMUŞKAYA; AKIN ÖZDEMİR; - Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı - Sonuç Bildirgesi, 17 Haziran - 2014
8 ADEM AKBIYIK; - Sakarya'da Yerel Aktörlerin Projelendirilebilir Fikirlerinin Analizi, Avrupa Birliği ve Yerel Sosyal Aktörler İşbirliği Çalıştayı - 2014
9 AKBIYIK, A., ANDERSON, T. - Self paced learners' expectations and concerns about social software (Sunum - The Canadian Network for Innovation in Education / CNIE) - 2011 - SAU
MAKALELER
LOJİSTİK REGRESYON İLE FAYDALI MÜŞTERİ YORUMLARINI TAHMİNLEME
Workforce Analysis from an Accounting Perspective: What Do the Determinants Really Demand?
İŞGÜCÜ PİYASALARINDA YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMLARININ FARKINDALIĞI: ABD VE TÜRKİYE’DEKİ İŞ İLANLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de E-Ticaret Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Trendyol Örneği
Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison
Kültürel Farklılıkların Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü: Turizm Sektöründe Çevrimiçi Yorumların Analizi
Bina ve Toplu Yapı Yönetiminde Kullanılan Bilişim Sistemlerinin Benimsenmesinde Etkili Olan Yenilik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Apsiyon Yazılım Programı Örneği
Analysis of Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks: Wikipedia
Sosyal Medya ve Yatırım Araçlarının Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitcoin Örneği
Paylaşım Ekonomisinde Mülk Paylaşma Hizmetlerine Duyulan Güven Rolünü Tüketici Perspektifinden İnceleme: Airbnb Örneği
Emerging Trends in IS Research: A Co-word Analysis (2007–2016)
Hızlı Tüketim Mallarına Yönelik Tüketici Yorumlarında Odak Sorunu: Ürün Mü, Satış Hizmeti Mi Değerlendiriliyor?,
İşletme Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul ve Kullanımına Yönelik Bir Model
Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma
KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇEVRİMİÇİ YORUMLARIN ANALİZİ
BİLDİRİLER
Kullanıcıların Bilgisayar Güvenliği Davranışını İnceleme: Siber Hijyen
Koronavirüs’ün (Covid-19) Türkiye’xxde E-Ticaret Müşterilerinin Kalite Algısına Etkisi: Trendyol Örneği
Social Connectedness in Professionally-Oriented Social Network Sites And Its Effect On Social Network Value
A Brief Summary of Knowledge Management Domain: 10-Year History of the Journal of Knowledge Management
Paylaşım Ekonomisi Müşteri Memnuniyetini Etkiliyor Mu? Konaklama Hizmetlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz
Information Technology Employees: Are They Member of An Occupational Community?
The Importance of Benchmarking: A Case from Sakarya Business School
Muhasebe ve İşletme Programlarında Öğrenme Güvencesinin Sağlanması
Türkiye İşgücü Piyasalarında Sistem ve Analist Kavramlarının Algılanması: İş İlanlarının Metin Madenciliği ile Analizi
Mobil Uygulama Geliştirmede Geri Bildirimin Önemi: Türkiye E-Devlet Örneği
Paydaş Etkili Fakülte Vizyon Misyon Belirleme Sakarya İşletme Fakültesi Örneği
Faculty Advisory Boards: The Case of Sakarya Business School
Assurance of Learning In Business Schools: The Case Of Sakarya Business School
Mobil Trafik Uygulamaları Üzerine Tüketici Yorumlarının İçerik Analizi: İBB Cep Trafik Uygulama Örneği
Analysis of Cultural Differences in Collaborative Innovation Networks: Wikipedia
Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Araştırmaların Bilimetrik Bir Analizi
Türkiye’de Muhasebe Mesleği Nitelikleri: Muhasebe İş İlanlarının Metin Madenciliği ile Analizi
Mobil Uygulama Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Potansiyel Kullanıcılar Ve Geliştiriciler Üzerindeki Etkisi: İşcep Android Uygulaması Örneği
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
AACSB Akredite İşletme Okullarında Vizyon ve Misyon Bildirgelerinin İncelenmesi
Nitel Veri Analizi ve Metin Madenciliği
Teknostresin Çalışanların İş Tatmini ve Kurumsal Bağlılığına Etkisi
Perceived Maintenance Load of High Maintenance Information Systems Conceptualization and Development
Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul ve Kullanımını Tespit Etmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirilmesi
Eğitsel Sosyal Yazılımların Kabul Ve Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi
Bilişim Sistemlerinin Türk Sağlık Sisteminde Kullanımı Ve Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma
Self-paced Learners’ Expectations and Concerns About Social Software
Üniversitelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Sakarya Üniversitesi Enstitüler Önkayıt Sistemi
Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma
Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Yönlü Bilgi Paylaşımı Molfiks Çocuk Bezi Örneği
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Türkiye Sanayi Envanteri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Projesi
Understanding Use and Continuance Intention to Use High Maintenance Information Systems The Role of Perceived Maintenance Effort
Social networking in self paced courses